Územní plán města Olomouce

Akce: Územní plán města Olomouce
Místo: Olomouc
Kdy: 2008 - 20011
Klient: Magistrát města Olomouce
Zhodnocení: Společnost Strategic Consulting vyhrála výběrové řízení vypsané Magistrátem města Olomouce na zajištění Komunikační a mediální podpory přípravy a projednávání územního plánu města Olomouce. Kritériem pro výběr agentury byla jednak cena a jednak kreativita řešení. Strategic Consulting zvítězila v konkurenci dalších čtyř firem.
Po dobu zhruba tři a půl roku bude naše společnost zajišťovat širokou škálu nejrůznějších aktivit, od tiskových konferencí, přes besedy s občany až po zábavné a popularizační akce, které budou mít za cíl zapojit co nejširší veřejnost do přípravy tohoto strategického dokumentu. Územní plán města Olomouce postupně vznikne v letech 2008 až 2011 a bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Město Olomouc přitom při jeho přípravě zvolilo zcela mimořádný a v rámci České republiky ojedinělý postup. Celý proces zpracování tohoto dokumentu budou mít zástupci široké veřejnosti, zájmových skupin a odborných organizací příležitost sledovat a připomínkovat, a to v rozsahu mnohem širším, než samosprávám ukládá zákon. Rozsáhlou kampaní, kterou bude zajišťovat firma Strategic Consulting, chce vedení města dát najevo otevřenost vůči občanům a také předejít následným problémům a častým požadavkům na změny již schváleného územního plánu, které se v minulosti pravidelně opakovaly.
Součástí kampaně bude vedle běžných postupů, jako je zveřejnění jednotlivých informací na úředních deskách a informování prostřednictvím sdělovacích prostředků, i řada dalších aktivit. Ty by měly poskytnout možnost se k připravovanému územnímu plánu fundovaně vyjádřit nejrůznějším cílovým skupinám. Zástupci města a zpracovatele územního plánu plánují sérii besed, konferencí a diskusí s odbornou i laickou veřejností. Občany města chce radnice o průběhu zpracování územního plánu a možnostech jejich zapojení se do tohoto procesu informovat prostřednictvím letáků a dalších informačních materiálů. Možnost získat zevrubné informace a vyjádřit se k nim dostanou lidé i na speciálním webu. Připravena je i řada zajímavých popularizačních akcí, které by měly toto téma co nejvíce přiblížit běžným občanům.

<<< zpět

projekty sc